كاشت نهال و احداث فضای سبز در باغ رضوانِ آرامستان توسط شهرداری خرمشهر

كاشت نهال و احداث فضای سبز در باغ رضوانِ آرامستان توسط شهرداری خرمشهر

كاشت نهال و احداث فضای سبز در باغ رضوانِ آرامستان توسط شهرداری خرمشهر

در ادامه سلسله اقدامات ویژه شهرداری خرمشهر.......

يکشنبه ٨ تير ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات