جلسه کمیته سرمایه انسانی شرکت اب منطقه ای یزد برگزار گردید

جلسه کمیته سرمایه انسانی با حضور کلیه اعضا در شرکت اب منطقه ای برگزار گردید و در خصوص مسائل و موضوعات مرتبط با منابع انسانی تصمیم گیری شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات