عملکرد هشت ماهه مدیریت مطالعات پایه منابع آب شرکت بررسی شد

باحضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل، مدیر و کارشناسان دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت، عملکرد هشت ماهه دفتر و در ادامه برنامه های آتی بررسی شد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در این جلسه، بر اهمیت همکاری و همفکری مشارکتی بر پایه اقدامات نوآورانه و خلاق در گروه های کاری تخصصی مطالعات آبهای سطحی، آبهای زیرزمینی و تلفیق و بیلان منابع آب تاکید نمود و گفت: انجام بموقع و مطلوب وظایف سازمانی و داشتن برنامه عملیاتی و کاری منسجم، پیگیری جدی اخذ اعتبارات لازم برای احداث، اصلاح و بازسازی ایستگاه های آب و هواشناسی از جمله مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.

مهندس عباس جنگی مرنی با اشاره به جایگاه زیربنایی آب در توسعه جوامع بشری تصریح کرد: نیازهای فزاینده به آب در تامین مصارف شرب و بهداشت، نیازهای کشاورزی و صنعتی، زیست محیطی و گردشگری، اهمیت این ماده حیاتی را دوچندان نمایان می سازد، بطوریکه باتوجه به محدودیت منابع آبی در استان برای حفظ و صیانت و بهره برداری مطلوب از آن باید برنامه ریزی مناسب داشته باشیم.

وی افزود: برنامه ریزی در مدیریت بهینه منابع و مصارف آب در زمینه های طراحی سازه های آبی، تاسیسات ذخیره و انتقال و توزیع آب، بدون توجه به دقت و کیفیت آمار و تجزیه و تحلیلهای دقیق آمار و اطلاعات پایه منابع آب، بصورت پایدار و اصولی امکانپذیر نیست.

مهندس جنگی مرنی همچنین کیفیت داده ها و تداوم دوره های آماری در زمینه پارامترهای آب و هواشناسی در قالب اطلاعات پایه منابع را بعنوان پایه و اساس پژوهش ها و تحقیقات در بخش های کشاورزی، صنعت و سازندگی برشمرد و همت و جدیت مضاعف همکاران در اندازه گیری، قرائت و ثبت داده های آب و هواشناسی را متذکر شد.

در ادامه مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت و همکاران این دفتر گزارش کاملی از اقدامات انجام شده تاکنون و برنامه های آتی از فعالیتهای آبهای سطحی ، زیرزمینی و بیلان منابع آب ارائه نمودند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات