افتخاری دیگر برای هیئت ورزش صنعت آب و برق استان همدان

افتخاری دیگر برای هیئت ورزش صنعت آب و برق استان همدان

لینک اصل خبر در سایت شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

  منبع خبر

  شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

  شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

  شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح یک شرکت در شهر همدان می باشد

   نظرات