با نصب 15 عدد تیر برق محقق شد؛ تامین روشنایی بخشی از سایت نیروگاه شهید رجایی

با نصب 15 عدد تیر برق محقق شد؛ تامین روشنایی بخشی از سایت نیروگاه شهید رجایی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات