توليد نیروگاه شهید سلیمانی از مرز ۲.۵ میلیارد کیلووات ساعت گذشت/ رشد ۱۶ درصدی تولید برق نیروگاه نسبت به سال گذشته

توليد نیروگاه شهید سلیمانی از مرز ۲.۵ میلیارد کیلووات ساعت گذشت/ رشد ۱۶ درصدی تولید برق نیروگاه نسبت به سال گذشته

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات