۳۵۱ میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه اصفهان تولید شد

۳۵۱ میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه اصفهان تولید شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات