۳۵۱ میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه اصفهان تولید شد

۳۵۱ میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه اصفهان تولید شد

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات