توليد نیروگاه شهید سلیمانی از مرز ۲.۵ میلیارد کیلووات ساعت گذشت/ رشد ۱۶ درصدی تولید برق نیروگاه نسبت به سال گذشته

توليد نیروگاه شهید سلیمانی از مرز ۲.۵ میلیارد کیلووات ساعت گذشت/ رشد ۱۶ درصدی تولید برق نیروگاه نسبت به سال گذشته

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات