با نصب 15 عدد تیر برق محقق شد؛ تامین روشنایی بخشی از سایت نیروگاه شهید رجایی

با نصب 15 عدد تیر برق محقق شد؛ تامین روشنایی بخشی از سایت نیروگاه شهید رجایی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات