برگزاری مانور مقابله با آتش سوزی در نیروگاه شهید رجایی

برگزاری مانور مقابله با آتش سوزی در نیروگاه شهید رجایی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات