بازدید سرهنگ جهانی ، فرمانده یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی از اراضی در اختیار یگان ...

بازدید سرهنگ جهانی ، فرمانده یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی از اراضی در اختیار یگان ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات