ششمین جلسه مقابله با کرونا اداره کل راه و شهرسازی البرز به میزبانی مدیریت مسکن و بازآفرینی شهری برگز...

ششمین جلسه مقابله با کرونا اداره کل راه و شهرسازی البرز به میزبانی مدیریت مسکن و بازآفرینی شهری برگز...

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی ششمین جلسه ستاد مقابله با ویروس کرونا اداره کل راه و شهرسازی استان البرز با هدف بررسی وضع موجود و پیگیری مصوبات جلسه قبل به ریاست مهندس صفری و به میزبانی مدیریت مسکن و ساختمان برگزار شد.

در ابتدای جلسه معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل ضمن قدردانی از تمام همکاران اداره کل که تا کنون با رعایت اصول بهداشتی باعث حفظ سلامت خود و همکاران شده اند بیان داشت با توجه به اینکه اکثر همکاران از قشر تحصیلکرده می باشند، این موضوع باعث شده بییشترین میزان مشارکت در پروتکلهای بهداشتی در اداره کل راه و شهرسازی رعایت شود.

مهندس صفری اظهار داشت با توجه به شیوع جدید موج همه گیری بیماری کرونا و افزایش تعداد مبتلایان در استان البرز اهمیت رعایت نکات بهداشتی را بیش از پیش دانست و استفاده از ماسک و یا شیلد را برای تمام همکاران الزامی دانست.

رحمت پور – رئیس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی و همچنین دبیر جلسه نیز ضمن بررسی مصوبات جلسه قبل پیشنهاداتی ارائه نمود و بیان داشت باید حضور مراجعین به نحوی کنترل و برنامه ریزی شود که موجب کاهش تردد این افراد در ساختمان گردد و مسئولیت رعایت نکات بهداشتی هر واحد بر عهده رئیس آن قسمت باشد.

شعبانی – مدیر حراست اداره کل نیز ضمن ارائه راهکارها ی مناسب بیان داشت همکاران حراست فیزیکی و میز خدمت بیشترین تقابل با مراجعین را دارند و همه باید به نحوی عمل کنیم تا با کاهش حضور مراجعین، فشار کاری این همکاران  نیز کاهش یابد.

سپس هریک از اعضا جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه پیشگیری از بیماری کرونا در حوزه کاری خود را به سمع حاضرین رساندند  و پیشنهادات و درخواستهایی داشتند که مهندس صفری به هر کدام از آنها پاسخ و راهکار مناسب ارائه نمود.

شایان ذکر از جمله مصوبات این جلسه می توان به نصب تونل ضد عفونی در ساختمانهای اداره کل و مدیریت مسکن، برنامه ریزی برای دورکاری همکاران که دارای بیماری زمینه ای هستند، تمرکز ویژه بر بسترسازی دولت الکترونیک، استفاده اجباری از ماسک و یا شیلد پزشکی و کنترل ورود و خروج مراجعین با رعایت پروتکل بهداشتی  اشاره نمود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

    اداره کل راه و شهرسازی استان البرز یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات