مشارکت فولاد آلیاژی ایران در طرح های پیک سایی استان یزد

مشارکت فولاد آلیاژی ایران در طرح های پیک سایی استان یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای یزد ابوالفضل اسدی مدیرعامل این شرکت ضمن حضور در شرکت فولاد آلیاژی ایران، از همکاری این مجموعه در مدیریت پیک بار سال ۹۸ تجلیل کرد و ابراز امیدواری نمود جهت گذر موفق و بدون قطعی از پیک بار سال ۹۹، شاهد همکاری بیش از پیش صنایع استان در مدیریت بار باشیم.

همچنین در این نشست شرایط شبکه در پیک بار ذکر و منافع نهایی مجموعه صنعت برق و مصارف بزرگ صنعتی در مدیریت بار و پیک‌سایی مشترک و همسو عنوان شد.

علیرضا چایچی، مدیرعامل شرکت فولاد آلیاژی ایران نیز ضمن تشریح فعالیت‌ها و سوابق همکاری شرکت فولاد آلیاژی ایران، این شرکت را تامین‌کننده نیاز بسیاری از صنایع و کارخانجات کشور معرفی کرد.

مدیرعامل فولاد آلیاژی ضمن دادن قول مساعد همکاری در طرح‌های ذخیره عملیاتی؛ استفاده حداکثری از توانمندی و انعطاف سازمان تحت امر خود را برای همکاری در پیک‌سایی وعده داد.

گفتنی است در این نشست، معاونین بهره‌برداری و برنامه‌ریزی و مدیر دفتر خدمات مشترکین برق منطقه‌ای یزد نیز حضور داشتند.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای یزد ابوالفضل اسدی مدیرعامل این شرکت ضمن حضور در شرکت فولاد آلیاژی ایران، از همکاری این مجموعه در مدیریت پیک بار سال ۹۸ تجلیل کرد و ابراز امیدواری نمود جهت گذر موفق و بدون قطعی از پیک بار سال ۹۹، شاهد همکاری بیش از پیش صنایع استان در مدیریت بار باشیم.

همچنین در این نشست شرایط شبکه در پیک بار ذکر و منافع نهایی مجموعه صنعت برق و مصارف بزرگ صنعتی در مدیریت بار و پیک‌سایی مشترک و همسو عنوان شد.

علیرضا چایچی، مدیرعامل شرکت فولاد آلیاژی ایران نیز ضمن تشریح فعالیت‌ها و سوابق همکاری شرکت فولاد آلیاژی ایران، این شرکت را تامین‌کننده نیاز بسیاری از صنایع و کارخانجات کشور معرفی کرد.

مدیرعامل فولاد آلیاژی ضمن دادن قول مساعد همکاری در طرح‌های ذخیره عملیاتی؛ استفاده حداکثری از توانمندی و انعطاف سازمان تحت امر خود را برای همکاری در پیک‌سایی وعده داد.

گفتنی است در این نشست، معاونین بهره‌برداری و برنامه‌ریزی و مدیر دفتر خدمات مشترکین برق منطقه‌ای یزد نیز حضور داشتند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات