ابلاغ انتصاب در کمیته ارتقاء بخش شغلی برق منطقه‌ای یزد

ابلاغ انتصاب در کمیته ارتقاء بخش شغلی برق منطقه‌ای یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، ابوالفضل اسدی مدیرعامل شرکت طی احکامی جداگانه ابوالفضل شرافت را به عنوان عضو و رئیس و اختر ملکی را به عنوان عضو و دبیر کمیته ارتقاء بخش شغلی شرکت منصوب کرد.

همچنین محمد صالح دشتی نماینده معاونت بهره برداری، مهدی کریمی نماینده حراست و محمدحسین عبداللهی نماینده هسته گزینش شرکت، از دیگر اعضای منصوب شده در کمیته ارتقاء بخش شغلی شرکت برق منطقه ای یزد هستند.

ساماندهی فرآیند تامین و ارتقای نیروی انسانی به کارشناسی از محل منابع داخلی شرکت از وظایف کمیته ارتقاء بخش شغلی در شرکت برق منطقه‌ای یزد است.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، ابوالفضل اسدی مدیرعامل شرکت طی احکامی جداگانه ابوالفضل شرافت را به عنوان عضو و رئیس و اختر ملکی را به عنوان عضو و دبیر کمیته ارتقاء بخش شغلی شرکت منصوب کرد.

همچنین محمد صالح دشتی نماینده معاونت بهره برداری، مهدی کریمی نماینده حراست و محمدحسین عبداللهی نماینده هسته گزینش شرکت، از دیگر اعضای منصوب شده در کمیته ارتقاء بخش شغلی شرکت برق منطقه ای یزد هستند.

ساماندهی فرآیند تامین و ارتقای نیروی انسانی به کارشناسی از محل منابع داخلی شرکت از وظایف کمیته ارتقاء بخش شغلی در شرکت برق منطقه‌ای یزد است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات