تصمیم گیری در خصوص دستورالعمل حریم ویژه بزرگراه های شهر تهران

طرح‌های شهری، به مدیریت علی اشراقی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شهر تهران تشکیل و در خصوص دستورالعمل حریم ویژه بزرگراه‌های شهر تهران تصمیم گیری شد ماده پنج شهر تهران در این باره گفت: در این جلسه طرح تکمیل و تدقیق حریم ویژه

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات