جابه جایی بیش از دو میلیون مسافر توسط خطوط یک و دو قطار شهری طی یک ...

جابه جایی بیش از دو میلیون مسافر توسط خطوط یک و دو قطار شهری طی یک ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات