استفاده از ظرفیت ۱۳۷ برای آموزش های شهروندی در مشهد / اانتقال روزانه ...

استفاده از ظرفیت ۱۳۷ برای آموزش های شهروندی در مشهد / اانتقال روزانه ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات