زیباسازی ویژه سطح شهر مشهد با المان‌ های «شمسه» و «یا امام رضا (ع)»

زیباسازی ویژه سطح شهر مشهد با المان‌ های «شمسه» و «یا امام رضا (ع)»

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات