انتشار اوراق مالی اسلامی برای فاز ۷ پروژه خط سه قطار شهری به مبلغ ۱۰ ...

انتشار اوراق مالی اسلامی برای فاز ۷ پروژه خط سه قطار شهری به مبلغ ۱۰ ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات