حفظ ساکنان بومی بافت پیرامونی حرم یکی از جهت گیری های شورای پنجم است ...

حفظ ساکنان بومی بافت پیرامونی حرم یکی از جهت گیری های شورای پنجم است ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات