دومین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداری‌های کشور

دومین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداری‌های کشور

http://www.bananews.ir/دومین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداری‌های کشور در روزهای ۲۱ تا ۲۴ آبانماه امسال از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در این نمایشگاه شهرداری ها آخرین اقدامات و عملکرد خود را معرفی و شرکت های فعال داخلی و خارجی حوزه مدیریت شهری آخرین دستاوردهای خود را ارایه می‌کنند.

آشنا کردن عموم مردم و متخصصان با ابعاد مختلف فعالیت های شهرداری ها و تقویت باورهای موجود در سطح جامعه نسبت به عملکرد شهرداری ها و ایجاد فضائی مناسب برای ارتباط بیشتر شرکت های بخش خصوصی با شهرداری ها و تبادل تجربیات شهرداری ها با یکدیگر از جمله اهداف برپائی این نمایشگاه است.

برخی محورهای اصلی برپایی این نمایشگاه عبارتست از: خدمات شهری، عمران و توسعه شهری، حمل و نقل شهری، مدیریت بحران شهری، شهرداری الکترونیک، استفاده از انرژی های نو و هدفمندی یارانه ها.

مهندس ارشاد منش طی حکمی سیدمحمدجوادسجادی نژاد را به عنوان رییس دومین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور منصوب نمود.

همچنین حمیدرضا صارمی نیز با حکم رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به سمت مسوول حوزه های عمران وتوسعه شهری،مدیریت بحران و خدمات شهری،حمل ونقل شهری و دعوت از شهرداری های داخلی و خارجی و محمدرضا بمانیان نیز به سمت مسوول حوزه های اموراجتماعی،آموزش وپژوهش شهری و پارک های علم وفناوری منصوب شدند.

در احکام دیگری محسن کوشش تبار به سمت مسئول حوزه برنامه ریزی، بودجه، آمار و شهرداری الکترونیک و منوچهر فراقی به عنوان مسوول حوزه دهیاری های این نمایشگاه منصوب شدند.

همچنین محمدرضا بهاروند نیز طی به سمت مسئول کمیته اقتصاد شهری و فرصت های سرمایه گذاری و رمضانعلی دامن باغ به سمت مسئول کمیته اطلاع رسانی وتبلیغات دومین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداری های کشور منصوب شدند.

 

 

    نظرات