جلسه کمیسیون ماده 5 شهرستان اسفراین سه شنبه 10 تیر ماه 99

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات