بررسی مکانیزه و سیستمی ۴۶۰۰ پرونده کمیسیون ماده ۷

بررسی مکانیزه و سیستمی ۴۶۰۰ پرونده کمیسیون ماده ۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات