شهرمشهد نور باران می شود / گلباران شهر با ۸۰۰ هزار بوته گل در دهه ...

شهرمشهد نور باران می شود / گلباران شهر با ۸۰۰ هزار بوته گل در دهه ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات