آقای طاهر بابازاده به عنوان سرپرست گروه آبرسانی شرکت آب منطقه ای...

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران طی حکمی از سوی دکتر محمدابراهیم یخکشی مدیرعامل آب منطقه ای مازندران آقای مهندس طاهر بابازده را به عنوان رئیس گروه آبرسانی شرکت معرفی کرد.

در این حکم ضمن اشاره به پیشنهاد معاون طرح و توسعه و اشاره به سوابق و تجربیات ارزنده نامبرده بر انجام وظایف محوله با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تحت نظر مدیر طرح های توسعه منابع آب تاکید و برای ایشان آرزوی توفیق گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای مازندران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای مازندران

    شركت آب منطقه‌ای مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات