قطع آبگذاری کانال راست سنگر به مدت 48 ساعت

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گیلان از قطع آبگذاری کانال راست سنگر به مدت 48 ساعت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیلان ؛ مرتضی میرزائی، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گیلان اظهار داشت؛ با توجه به  آبگذاری پیوسته کانالها از مورخه 99/1/17 و مصوبه کمیته منابع و مصارف آب استان گیلان، کانال راست سنگر به جهت بازبینی از شبکه های آبیاری مناطق شرق گیلان به مدت 48 ساعت قطع خواهد شد.

وی تصریح کرد: از صبح روز پنجشنبه مورخ دوازدهم تیر ماه آبکذاری کانال راست سنگر قطع و در صبح روز شنبه چهاردهم تیرماه با حداکثر ظرفیت مجدداً کانالهای مذکور آبگذاری خواهند شد.

میرزائی تأکید نمود: کشاورزان عزیز بالادست به منظور توزیع مناسب آب در کل شبکه آبیاری از دستکاری در یچه های آبیاری و برداشت های بی رویه و غیر مجاز خوداری نمایند تا آب از طریق این شبکه ها با حداکثر توان به اراضی پایین دست انتقال یابد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گیلان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گیلان

    شركت آب منطقه‌ای گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات