سد سفیدرود مهمترین منبع تأمین کننده آب کشاورزی استان گیلان است

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان در بازدید از سد سفیدرود اعلام کرد: سدسفیدرود مهمترین منبع تأمین کننده بخش عمده ای از نیازهای آبی کشاورزی و صنایع وابسته استان است که در حال حاضر جایگزینی ندارد.

مهندس وحید خرّمی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان در بازدید اعضاء هیئت مدیره این شرکت از سد و نیروگاه سفیدرود با اشاره به اینکه سدسفیدرود تأمین کننده بخش عمده ای از نیاز آبی استان در بخش کشاورزی و صنایع وابسته است، اظهار داشت: سد سفید رود حدود 172 هزار هکتار از شالیزارهای تحت شبکه را مشروب می نماید که در نتیجه آن حداقل حدود 200 هزار خانوار زحمتکش شالیکار گیلانی ارتزاق می کنند .

مهندس خرّمی حجم مخزن سد سفیدرود را  722 میلیون متر مکعب اعلام کرد و گفت :  دبی ورودی به مخزن سد سفید رود هم اکنون 27 متر مکعب برثانیه و دبی خروجی آن  214 مترمکعب برثانیه است.

وی با بیان اینکه تمامی کانالهای آبیاری شبکه سفیدرود پر آب هستند، تصریح نمود: کل حجم آب تحویلی تا دهم تیرماه، یک میلیارد و 442 میلیون مترمکعب بود که از طریق این شبکه وارد 172 هزار هکتار از اراضی شالیزارهای تحت پوشش آبیاری سفیدرود شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان کل اراضی شالیزارهای برنج استان گیلان را 238 هزار هکتار عنوان کرد و افزود: از این مقدار 172 هزار هکتار تحت پوشش شبکه آبیاری سد سفیدرود است و مابقی اراضی ، خارج از شبکه و سنتی آبخور است.