بیشترین تاسیسات آبی استان در شهرستان گنبد احداث شده است/طرح های...

سرپرست شرکت آب منطقه ای گلستان درنشست با نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: یکی از مشکلات شهر گنبد، مشکل تامین آب شرب این شهر و روستاهای نوار مرز است و یکی از اقدامات مهم شرکت آب منطقه ای گلستان، طرح تامین آب شرب 4 شهرستان گنبد، مینودشت، گالیکش و مراوه تپه و 130 روستای نوار مرز با جمعیتی بالغ بر 550 هزار نفر است که قرار است از محل سد نرماب تامین شود و دربخش های تصفیه خانه، مخزن، خط انتقال و... نیازمند تامین اعتبارات بیشتری است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس سید محسن حسینی اظهار کرد: در شهرستان گنبد کاوس که یک سوم وسعت استان گلستان را تشکیل می دهد، 2 رودخانه اصلی گرگانرود و اترک جریان دارد. گرگانرود از داخل شهر گنبد عبور می کند و اترک بخشی از آن اترک داخلی است، و یک بخش هم اترک مرزی است که در نقطه ای از ایران خارج می شود.

مهندس حسینی با اشاره به اینکه ، آب زیرزمینی بیشتردر قسمت جنوب شهرستان وجود دارد و حدود 4500 حلقه چاه در شهرستان گنبد حفر شده و فعال است، گفت: بیشترین تاسیسات آبی استان در شهرستان  گنبد احداث شده است . سد بوستان علیرغم اینکه در کلاله احداث شده است اما شبکه آن در شهرستان گنبد قرار دارد و بالغ بر 3 هزار هکتار اراضی شبکه بوستان و 2 تعاونی در آنجا مستقر است.

وی بیان کرد: سد گلستان هم در شهرستان گنبد قرار دارد که دارای شبکه ای بالغ بر 9 هزار هکتار است . دو سد شهید ایمری و قربانی در ایمرملاساری وروستاهای اطراف بیش از 1 هزار هکتار شبکه دارد و در نواز مرز، سد کرند حدود 3 میلیون متر مکعب ظرفیت دارد. سد دانشمند هم در پایین دست شهر گنبد قرار دارد که در ابتدای ساخت، 30 میلیون متر مکعب  مخزن سد بود ولی در حال حاضر مخزن آن به دلیل رسوبات وارده کمتر شده است.سد اینچه برون دو مخزن دارد و مجموعا 8 ونیم میلیون متر مکعب ظرفیت دارد.

مهندس حسینی افزود:از مجموع سدهای بزرگ مخزنی 8 فقره آن در شهرستان گنبد قرار دارد وهمچنین دو سد از سه سد لاستیکی استان با اهداف تنظیم آب در این شهرستان قرار دارد.

سرپرست شرکت آب منطقه ای گلستان تصریح کرد: یکی از کارهای شرکت آب منطقه ای واگذاری کار مردم به مردم بوده است. تشکیل 4 تعاونی آب بران در شبکه سد گلستان و 2 تعاونی آب بران در سد بوستان از جمله اقدامات شرکت آب منطقه ای در واگذاری کار به مردم بوده است.

مهندس حسینی افزود: 5 سد مخزنی شهرستان گنبد شامل سد گلستان، دانشمند، شهید قربانی و ایمری واینچه برون برای بحث گردشگری در سال 99 معرفی شده اند که بزودی فراخوان آن ها به ترتیب اولویت انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه شبکه فرعی سد گلستان هنوز نیمه کاره است و نیاز به اعتبارات دارد، افزود : بیش از 500 میلیارد تومان خسارت های سیل سال گذشته به رودخانه ها و تاسیسات شرکت آب منطقه ای استان بود که آنچه عملا تخصیص یافت، 80 میلیارد تومان بود. از این مقدار 40 میلیارد مربوط به لایروبی رودخانه ها است. و38 میلیارد تومان مربوط به تاسیسات آبی بهره برداری است و 2 میلیارد تومان هم مربوط به تاسیسات مطالعاتی ما بوده که در سیل تخریب شده است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات