يادداشت وزير نيرو در روزنامه ايران؛ايستگاه نهم پويش ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ،  پويش #هرهفته_الف_ب_ايران را در سال 1399 با پرداختن همزمان به دو دسته اهداف «ساخت وسازي» و «سازوكاري» ادامه مي دهيم و در نظر داريم 50 هزار ميليارد تومان طرح هاي بزرگ را تكميل كرده و به بهره برداري برسانيم و شماري از سازوكارهاي تأثيرگذار بر صنعت آب و برق را نيز بهبود بخشيم. پويش در سال 1399 از تاريخ 28 فروردين آغاز شد. شيوع ويروس كرونا سبب شد افتتاح طرح ها بدون سفر به استان ها و از طريق ارتباطات مجازي انجام شود.

هشت هفته از پويش تاكنون برگزار شده است. هفته اول با حضور رئيس جمهوري از طريق ويدئو كنفرانس به افتتاح طرح هاي نيروگاه حرارتي و تصفيه خانه فاضلاب در استان تهران اختصاص داشت. هفته دوم پويش شاهد بهره برداري از طرح هاي سد و شبكه آبياري در استان ايلام بود و هفته سوم در استان مركزي مجموعه اي از طرح هاي آبرساني شهري، تأمين برق و نيروگاه برقابي افتتاح شد. هفته چهارم پويش به افتتاح طرح هاي استان سيستان و بلوچستان در زمينه آبياري و زهكشي اختصاص داشت كه با حضور رئيس جمهوري محترم در ويدئو كنفرانس برگزار شد. هفته پنجم پويش با افتتاح طرح هاي نيروگاه حرارتي در استان لرستان و سد و آبرساني روستايي در خراسان جنوبي به انجام رسيد. هفته ششم در استان آذربايجان غربي با افتتاح سد اشنويه و طرح نيروگاه حرارتي عسلويه و تأمين برق بوشهر و حضور رئيس جمهوري در ويدئو كنفرانس افتتاح طرح ها همراه شد. هفته هفتم نيز شاهد افتتاح تصفيه خانه فاضلاب قم بود و نهايتاً هفته هشتم علاوه بر آنكه افتتاح ارتقاي توان يك واحد نيروگاه شاهرود را در بر مي گرفت، شاهد بهره برداري از اولين طرح سازوكاري يعني افتتاح مركز پايش صنعت برق در تهران نيز بود. افتتاح و به بهره برداري رسيدن اين ميزان طرح ها كه جمعاً 9138 ميليارد تومان سرمايه گذاري را در بر مي گيرد، نشاني از پويايي و سرزندگي صنعت آب و برق ايران در كوران تحريم ها و تحقق شعار «جهش توليد» است.
هفته نهم پويش #هرهفته_الف_ب_ايران افتتاح طرح هايي در دو استان فارس و كرمانشاه در روز پنجشنبه 12 تير 1399 را شامل مي شود كه همگي اهميت اقتصادي و اجتماعي بسياري دارند. فاز اول طرح آبرساني به كلانشهر شيراز شامل خط انتقال، ايستگاه پمپاژ و تصفيه خانه بزرگ آب شيراز با سرمايه گذاري 560 ميليارد تومان از منابع خصوصي و دولتي به بهره برداري مي رسد. جمعيت تحت پوشش اين طرح 324 هزار نفر است. مجموعه اي از مخازن، ايستگاه پمپاژ، تونل و خط انتقال براي تكميل اين طرح احداث شده است. فاز اول آبرساني به سعادت شهر و ارسنجان نيز با سرمايه گذاري 39 ميليارد افتتاح مي شود و جمعيت 110 هزار نفري را تحت پوشش قرار مي دهد.
واحدهاي 1 و 2 تصفيه خانه فاضلاب شماره 2 شيراز همراه با 742 كيلومتر شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب يكي از مهم ترين آنهاست. بهره برداري از اين طرح سبب مي شود جمعيت تحت پوشش شبكه هاي فاضلاب از 25 درصد فعلي 49 درصد بيشتر شده و به 74 درصد جمعيت دو ميليون نفري كلانشهر شيراز برسد. اين تصفيه خانه با مشاركت بين المللي با مبلغ 41 ميليون يورو و 4370 ميليارد ريال سرمايه گذاري ريالي ساخته شده است.
ارزش محيط زيستي اين طرح نيز قابل توجه است. پساب توليدشده از اين تصفيه خانه با ظرفيت 100 هزار مترمكعب در شبانه روز تمام استانداردهاي محيط زيستي جهت رهاسازي در آب هاي پذيرنده را داشته و براي مصارف كشاورزي، فضاي سبز و صنايع آب بر منطقه شامل كارخانجات فولاد، سيمان و شهرك هاي صنعتي قابل استفاده است. واحدهاي مذكور همچنين روزانه هزار متر مكعب عوامل بيماري زاي جدا شده از فاضلاب ورودي را به صورت بهداشتي دفع مي كنند.
اجراي اين طرح زمينه اشتغال 250 نفر به طور مستقيم و500 نفر را به طور غيرمستقيم فراهم مي كند. ارزش محيط زيستي ديگر اين مجموعه آن است كه 50 درصد برق مورد نياز فرآيندهاي تصفيه خانه از طريق گاز توليدي از فاضلاب (انرژي پاك) تأمين مي شود.
طرح ديگري براي توسعه واحدهاي 1 و 2 تصفيه خانه شماره 1 شيراز نيز انجام شده است كه سبب شده جمعيت تحت پوشش اين تصفيه خانه تا سقف 800 هزار نفر ارتقا يابد. پساب خروجي اين واحدها كه تمام استانداردهاي محيط زيستي براي رهاسازي در آب هاي پذيرنده را دارند براي مصارف كشاورزي، فضاي سبز و صنايع آب بر منطقه شامل كارخانجات فولاد، سيمان و شهرك هاي صنعتي قابل استفاده هستند. اشتغال 50 نفر نيروي بومي به طور مستقيم و حداقل 200 نفر به طور غيرمستقيم از مزاياي اقتصادي-اجتماعي اين طرح است.
مفهوم پايداري و توجه به محيط زيست در طرح هاي هفته نهم پويش جايگاه ويژه اي دارد. نيروگاه خورشيدي لارستان با ظرفيت 10 مگاوات توسط بخش خصوصي و با هزينه اي بالغ بر 80 ميليارد تومان در شهرستان لارستان استان فارس و بر اساس قرارداد خريد تضميني برق، احداث شده است. ساخت اين نيروگاه در سال 1397 آغاز شده و در سال 1399 به بهره برداري رسيده است. سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) طي قراردادي خريد برق از سرمايه گذار بخش خصوصي را به مدت 20 سال تضمين كرده است. نيروگاه هاي خورشيدي 10 مگاواتي در شمار نيروگاه هاي بزرگ خورشيدي هستند و در هفته نهم پويش علاوه بر نيروگاه 10 مگاواتي لارستان، دو نيروگاه 10 مگاواتي لامرد و دارندگان، به علاوه نيروگاه 2 مگاواتي تركان و دو نيروگاه 0.5 مگاواتي اقليد و شهرك صنعتي ني ريز نيز افتتاح مي شود. مجموعاً 33 مگاوات نيروگاه خورشيدي در هفته نهم پويش #هرهفته_الف_ب_ايران به بهره داري مي رسد.
نيروگاه هاي 10 مگاواتي به لحاظ اقتصادي و محيط زيستي سبب صرفه جويي 5.680 ميليون مترمكعب مصرف گاز طبيعي و 4371.84 مترمكعب آب مي شوند و عدم انتشار 13711.68 تن گاز دي اكسيد كربن در سال از مزاياي محيط زيستي هر نيروگاه 10 مگاواتي است. توسعه نيروگاه هاي توليد برق تجديدپذير با توجه به ميزان اشتغالي كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم ايجاد مي كنند و مزاياي محيط زيستي آنها از جمله اقدامات توسعه پايدار به شمار مي روند. اشتغالزايي اين گونه طرح ها از زمان برنامه ريزي تا توليد پنل ها، ساخت و نصب به علاوه نگهداري و تعميرات قابل توجه بوده و در سراسر جهان نيز به عنوان فرصت اشتغالزايي نگريسته مي شوند. نكته مثبت درخصوص نيروگاه هاي تجديدپذير خورشيدي آن است كه بيش از 60 درصد كل برق توليدي آنها در ماه هاي گرم سال صورت مي گيرد كه با الگوي مصرف برق ايران تطابق دارد و به تأمين برق در ماه هاي اوج مصرف كمك مي كند.
استان كرمانشاه نيز در هفته نهم پويش #هرهفته_الف_ب_ايران شاهد افتتاح سد شرفشاه است كه با سرمايه گذاري 500 ميليارد تومان ساخته شده است. اين سد آب براي كشاورزي 3055 هكتار دشت هاي سومار و نفت شهر تأمين مي كند، تأمين آب شرب دو شهر سومار و نفت شهر را براي بلندمدت انجام مي دهد و كنترل سيلاب هاي مخرب رودخانه كنگير را نيز ممكن مي سازد. اشتغالزايي مستقيم براي 764 نفر و غيرمستقيم براي 382 نفر در دوران ساخت از مزاياي اجتماعي اين طرح است. اين طرح شامل شبكه آبياري و زهكشي با وسعت 1900 هكتار نيز هست كه در آينده افتتاح خواهد شد.
مجموع ارزش سرمايه گذاري هاي صورت گرفته براي 10 طرحي كه در هفته نهم پويش #هرهفته_الف_ب_ايران در استان هاي فارس و كرمانشاه افتتاح مي شوند بالغ بر 1900 ميليارد تومان است. اين ميزان سرمايه گذاري به نتيجه رسيده در سالي كه «جهش توليد» نام گرفته است به علاوه ارزش هاي محيط زيستي و اجتماعي طرح ها، نويدبخش تاب آوري، پايداري و اميدواري بيشتر در سرزمين ايران است، سرزميني كه تاريخي كهن به ژرفاي پاسارگاد و بيستون دارد.

رضا اردكانيان/ وزير نيرو

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات