برگزاري جلسه مديران عامل صنعت آب و برق لرستان با ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع برق لرستان، رئيس شوراي انسجام بخشي مديران عامل صنعت آب و برق لرستان با اشاره به نقش سازمان هاي مردم نهاد در جامعه و ارتباط موثر آنها با مردم گفت: قطعا سازمانهاي مردم نهاد مي توانند در بحث آموزش و بهينه سازي مصرف آب و برق ما را ياري دهند.
مهندس فريدون خودنيا ابراز داشت: كيفيت بيشتر ، ايجاد اشتغال و رضايت مردم در حوزه برق لرستان ، حاصل واگذاري امور به بخش خصوصي و بروسپاري كارهاست.
مديرعامل برق لرستان تصريح كرد: شركت توزيع نيروي برق استان لرستان در راستاي بهينه سازي مصرف و گسترش فرهنگ صرفه جويي آماده همكاراي با سازمان هاي مردم نهاد است.
مهندس خودنيا با بيان اينكه حاضريم در قالب قرارداد با سمن ها بحث ترويج فرهنگ مصرف بهينه را به خود مردم بسپاريم گفت: بعد از راستي آزمايي و بررسي در صورت نتيجه بخش بودن امور، همكاري با سمن ها ادامه خواهد داشت.
در اين جلسه مديران روابط عمومي صنعت آب و برق نيز به نقش سازمانهاي مردم نهاد در ترويج فرهنگ صرفه جويي و مصرف بهينه اشاره نمودند و نمايندگان سازمان هاي مردم نهاد هم به بيان توضيحاتي، مطالبات و پيشنهادات خود را ارائه نمودند
در پايان اين مراسم رئيس شوراي انسجام بخشي صنعت آب و برق با اهداي تقدير نامه از زحمات سازمان هاي مردم نهاد قدرداني نمود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات