ادامه رنگ آمیزی و نقاشی دیوارهای سطح شهر توسط شهرداری خرمشهر

ادامه رنگ آمیزی و نقاشی دیوارهای سطح شهر توسط شهرداری خرمشهر

ادامه رنگ آمیزی و نقاشی دیوارهای سطح شهر توسط شهرداری خرمشهر

در ادامه رنگ آمیزی و نقاشی دیوارهای سطح .....

پنج شنبه ١٢ تير ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات