وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد: علت نوسانات بازار مسکن چیست؟

اسلامی با اشاره به گسترگی، وسعت و پراکندگی حجم زیادی از راه‌های روستایی شهرستان الیگودرز، بیان کرد: با توجه به محدودیت اعتبار و علیرغم اینکه اعتبارات راه‌های روستایی استانی بوده و جزو اعتبارات ملی نیست با همکاری سازمان راهداری تا قبل از فصل سرما ۲۰ کیلومتر از راه‌های روستایی الیگودرز آسفالت و ۶۰ کیلومتر کار بهسازی و شن‌ریزی انجام خواهد شد تا شرایط مردم تسهیل شود. وزیر راه و شهرسازی در مورد راه‌آهن در شهرستان الیگودرز گفت: پیشرفت زیرساختی این راه‌آهن بیش از ۶۰ درصد است اما معارض ملکی دارد و نیازمند تامین اعتبار است تا مسیر ریلی شرقی - غربی با اتصال به اصفهان ایجاد شود این مهم را با استاندار گفت‌وگو کردیم که سرفصل مالی غیر از اعتبارات دولتی برای آن تعریف کنیم. وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: با طرحی که پی‌ریزی شده برای اقدام ملی زمین تامین و پروژه‌ها تعریف شده و فعال هستند و با ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات