مدیرکل استاندارد کرمان: لزوم اخذ گواهی ایمنی برای آسانسورها

مدیرکل استاندارد استان کرمان گفت: در راستای اجرای آزمون‌های اولیه و ادواری آسانسورهای نصب‌شده در ساختمان‌ها و استانداردسازی آنها، درسه ماه ابتدای سال جاری، تعداد ۲۳۵ درخواست استاندارد سازی برای آسانسورهای کششی و هیدرولیکی در سامانه آسانسور سازمان ملی استاندارد ثبت شد. وی تصریح کرد: شرکت‌های بازرسی تایید صلاحیت شده در استان کرمان، با بازرسی‌های سه ماهه ابتدای امسال تعداد ۹۴ مورد تاییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور صادر کرده‌اند. عاقلی عنوان کرد: در این طرح بازرسان شرکت مجری با مراجعه به محل‌ها و مراکز عرضه و اصناف استان کرمان نسبت به کنترل، بازرسی و انجام آزمون‌های دوره‌ای وسایل سنجش از جمله ترازو، وزنه ترازو، باسکول متحرک و وزنه باسکول متحرک اقدام و با نصب برچسب‌های مخصوص استاندارد صحت عملکرد وسایل سنجش را مورد تایید قرار می‌دهند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات