با توجه به کاهش شدید بارش های خرداد و پیش بینی روند کاهش بارندگی...

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: نظر به کاهش شدید بارندگی در خرداد ماه سال جاری در استان گلستان و پیش بینی کاهش بارندگی در ماههای تیر و مرداد سالجاری نسبت به ماههای مشابه دوره درازمدت و نیز افزایش دما طی ماه های مذکور براساس پیش بینی های اداره کل هواشناسی استان ، کشاورزان محترم در انتخاب نوع کشت متناسب و میزان سطح زیرکشت باهماهنگی سازمان محترم جهادکشاورزی بگونه ای اقدام نمایند که حداکثر در سقف پروانه بهره برداری خود آب استحصال نمایند و ضمن جلوگیری از اضافه برداشت از بروز خسارت به خود، دیگران و آبخوانها پیشگیری نمایند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس حسین دهقان با بیان اینکه به نظر می رسد کشت شالی در استان به شکل بی‌رویه در حال افزایش است، اظهار کرد: در خرداد بارندگی مؤثری در سطح استان نداشتیم و بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، در تیر و مرداد نیز بارندگی مؤثری را نخواهیم داشت.این امر باعث خواهد شد بخشی از مزارع شالی که هزینه‌های زیادی برای آنها شده، خشک شود.

مهندس دهقان بیان کرد: اطلاع رسانی این موضوع در دستور کار مدیران شهرستانی قرار گرفته است وامیدواریم با مشارکت و همکاری تمامی ذینفعان، چالشی را در بحث منابع آب در فصل تابستان نداشته باشیم.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات