پروژه چارسو از تخریب در فضای مجازی تا واقعیت در فضای حقیقی

پروژه چارسو از تخریب در فضای مجازی تا واقعیت در فضای حقیقی

نگارنده مرقومه قصد جانبداری از شهردار و شهرداری و یا نفی انتقادات اخیر در باب این پروژه بزرگ و حیاتی و خانه تاریخی مقدم ندارد بلکه انصاف حکم می‌کند آنچه را که با چشم و در فضای حقیقی از این پروژه و خانه مقدم مشاهده کردم بیان کنم تا قضاوت را بر عهده مخاطبان خود قرار دهم. در بازدید از خانه تاریخی وثقی و مقدم که امروز صبح همراه با همکارانم در رسانه‌های مختلف انجام شد هیچگونه آثار تخریبی که جدیدا و به واسطه اجرای پروژه طبقاتی چارسو متوجه این دو بنای تاریخی شده باشد مشاهده نشد.
آنچه امروز خبرنگاران کاشان در تور رسانه‌ای پروژه‌های شهرداری کاشان از پروژه پارکینگ طبقاتی چارسو و خانه تاریخی مقدم درفضای حقیقی مشاهده کردند با آنچه در فضای مجازی به آن تاخته شده بود شباهتی نداشت و...
یادداشت کامل را در لینک زیر بخوانید: لینک اصل خبر در سایت شهرداری کاشان

  منبع خبر

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان یک شهرداری در شهر کاشان می باشد

   نظرات