پانزدهمین جلسه کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری...

پانزدهمین جلسه کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری با دستورکارهای بررسی مصوبات جلسات قبلی، پاره ای از اقدامات مهم حوزه فناوری اطلاعات در سال جاری، گزارش صرفه جویی در هزینه با برگزاری جلسات ویدئو کنفرانس برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه یزد، در این جلسه « محمدحسن رحیمی نسب» توضیحاتی در خصوص اقدامات مهم حوزه فناوری اطلاعات؛ شرکت در ارزیابی محور زیرساخت (ارزیاب اداره کل فناوری اطلاعات ، توسعه مدیریت وتحول اداری)؛ تکمیل فرمها و مستندات ،ارزیابی جشنواره شهید رجائی ،اقدامات برجسته جشنواره شهید رجائی ،ارزیابی حراست شرکت مدیریت منابع آب ،جشنواره دولت الکترونیکی را مطرح نمودند.
همچنین در ادامه نیز توضیحاتی در مورد طرح پیاده سازی فیبر نوری در شهرستان هاو اقدامات انجام شده در شهرستان ابرکوه مطرح گردید و در خصوص اقداماتی از قبیل سند جی آی اس، طرح بهینه سازی شبکه اداره تصفیه خانه، نرم افزار نگهداری و تعمیرات و سامانه امور قراردادها تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات