مدیر منابع آب شهرستان مشگین شهر منصوب شد

در مراسمی با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل و معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت و با صدور ابلاغی از سوی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل مدیر منابع آب شهرستان مشگین شهر منصوب شد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در این ابلاغ «مهندس ارسلان فرجی» را به سمت مدیر منابع آب شهرستان مشگین شهر منصوب کرد.

در متن این ابلاغ که به امضای مهندس عباس جنگی مرنی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل رسیده، خطاب به مهندس ارسلان فرجی آمده است: «نظر به تعهد و سوابق ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاون حفاظت و بهره برداری، از تاریخ صدور این ابلاغ به عنوان «مدیر منابع آب شهرستان مشگین شهر» منصوب می شوید.

انتظار می رود در تحقق اهداف عالی شرکت و انجام وظایف و مسئولیت های مدیریت فوق و ماموریت های سازمانی محوله، بر اساس شرح وظایف مربوطه، تحت مدیریت معاون حفاظت و بهره برداری شرکت تلاش و اقدام موثر نمایید.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل همچنین در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات و خدمات «مهندس قیصر جیره میرک» در دوران تصدی مدیریت امور منابع آب شهرستان مشگین شهر، وی را بعنوان مسئول راه اندازی سد و شبکه احمدبیگلو مشگین شهر منصوب کرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات