با تلاش کارکنان گروه ایمنی نیروگاه شهید رجایی؛آتش افتاده به جان درختان خاموش شد

با تلاش کارکنان گروه ایمنی نیروگاه شهید رجایی؛آتش افتاده به جان درختان خاموش شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات