با حضور ممیزان شخص سوم به انجام رسید؛  ممیزی صدور و تمدید گواهی نامه های سیستم های مدیریتی ایزو در نیروگاه شهید رجایی

با حضور ممیزان شخص سوم به انجام رسید؛ ممیزی صدور و تمدید گواهی نامه های سیستم های مدیریتی ایزو در نیروگاه شهید رجایی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات