توزیع و لکه گیری آسفالت خیابان فارابی جنوبی

توزیع و لکه گیری آسفالت خیابان فارابی جنوبی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات