اولین بازدید نمایندگان تازه نفس مجلس از پروژه های نیابتی شهرداری تبریز

اولین بازدید نمایندگان تازه نفس مجلس از پروژه های نیابتی شهرداری تبریز

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات