چهارمین جلسه شورای بهره برداری از منابع آب مغان درسال جاری برگزار...

صبح امروز جمعه سیزدهم تیرماه با حضور معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل، نماینده مجری بهره برداری از طرح های مرزی شرکت، مدیر منابع آب مغان، مدیر شرکت بهره برداری و مدیران مناطق آبیاری برگزار شد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل در این جلسه با اشاره به زمان شروع دوره پیک آبیاری در شبکه آبیاری و زهکشی مغان، بر توزیع عادلانه آب در بین مناطق آبیاری و شهرستانها و همچنین تامین و انتقال آب در کانالهای درجه دو خصوصا کانال پمپاژ ۳ بطول ۳۰ کیلومتر تاکید نمود.

مهندس نبی اله پاسبان عیسی لو افزود: کارشناسان و عوامل توزیع آب شرکت بهره برداری برای رسیدگی به مسائل و مشکلات مشترکین در خصوص نحوه توزیع آب و تامین به موقع آب اراضی کشاورزی خصوصا مشترکین بزرگ شبکه بطور مداوم در شبکه حضور داشته باشند.

وی تصریح کرد: با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با استان های همجوار و کشور آذربایجان براساس پروتکل های تنظیمی سالانه با هدف بهره برداری مشترک از رودخانه مرزی ارس، خوشبختانه مشکلی در تامین آب شبکه آبیاری و زهکشی مغان نخواهیم داشت.

مهدس پاسبان عیسی لو اظهار داشت: زارعین زحمتکش و دیگر بهره برداران برای خدمات رسانی مطلوب، رعایت اصول بهره برداری و الگوی کشت، صرفه جویی در مصرف آب و جلوگیری از خروج آب از پایاب مزارع و هدر رفت آن را مدنظر داشته باشند.

در ادامه این جلسه مدیر امور منابع آب مغان و مدیرعامل شرکت بهره برداری نیز در گزارشی از آخرین وضعیت منابع و مصارف آب در شبکه آبیاری و زهکشی مغان را ارائه کردند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات