چهارمین جلسه بررسی ضوابط طرح تفصیلی بجنورد، شنبه 14 تیر ماه 99

چهارمین جلسه بررسی ضوابط طرح تفصیلی بجنورد، شنبه 14 تیر ماه 99

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات