تقویت زیرساختهای عمرانی از راهکارهای توسعه شهر است.

تقویت زیرساختهای عمرانی از راهکارهای توسعه شهر است.

تقویت زیرساختهای عمرانی از راهکارهای توسعه شهر است.
مشاور عمرانی شهرداری شاهرود با اشاره به مهم ارزیابی کردن اجرای طرح های زیرساختی، گفت: اقدامات زیرساختی لازمه توسعه عمرانی شهری است.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شهری شاهرود، محمود تیموری با بیان اینکه اجرای طرح های چون نهصت آسفالت، ادامه اجرای کانال هدایت آبهای سطحی، ساماندهی پیاده روهای شهری، احداث پارک و بوستانهای محلی و ...از جمله زیرساختهای شهری، هستند، افزود: رسیدگی به موضوع زیر ساختها در بحث عمرانی امری ضروری است.
وی با بیان اینکه رفع مشکلات آسفالت خیابان ها نقش بسزایی در رضایت شهروندان دارد، عنوان کرد: این مهم به منظور آسایش شهروندان و تسهیل در رفت و آمدها از مهم ترین اصول خدمات رسانی به مردم است.
مشاور عمرانی شهرداری شاهرود درپایان، بهسازی معابر را نیازی ضروری و اقدامی زیربنایی ذکر کرد و عنوان داشت: با توجه به اینکه اکثر خیابان‌ها و معابر شهر از قدمت زیادی برخوردار است، مسئله زیرسازی معابر جزء اولویت های شهرداری است و اقدامات مطلوبی درخصوص زیرسازی و روکش آسفالت، پیاده وسازی و جدولگذاری در این شهر اجرایی و در حال انجام است.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری شاهرود

    منبع خبر

    شهرداری شاهرود

    شهرداری شاهرود یک شهرداری در شهر شاهرود می باشد

      نظرات