آزادسازی تصرفات رودخانه های بخش چترود شهرستان کرمان

صادق محسنی مدیر امور منابع آب شهرستان کرمان از رفع تصرف حریم و بستر رودخانه های بخش چترود در جهت اجرای طرح ساماندهی رودخانه های استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، مهندس محسنی در ادامه خبر افزود: در راستای اجرای مفاد ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و اجرای احکام قضایی صادره، 3 مورد تجاوز به بستر رودخانه های منطقه چترود رفع تصرف گردید.

وی اظهار داشت: در ادامه اجرای طرح ساماندهی رودخانه های شهرستان کرمان، 13 مورد حکم قضایی رفع تصرفات رودخانه های سطح شهرستان از مراجع قضایی اخذ و در راستای تحقق برنامه عملیاتی برای امور و حفظ و حراست از حریم و بستر رودخانه ها و با همکاری و حضور نماینده دادستان در حال انجام است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات