جلسه ویدئو کنفرانسی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در سطح کشور برگزار...

جلسه ویدئو کنفرانسی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در سال جاری در سطح کشور برگزار شد...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان در این جلسه که با حضور مهندس نادعلی حاجیلری معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار گردید، نسبت به آموزش کامل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد برای شرکت های آب منطقه ای اقدام شد.

همچنین در این جلسه نسبت به تسریع در استقرار سیستم بودجه ریزی عملیاتی در کلیه شرکت ها و همگامی با ستاد راهبری تاکید گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات