جلسه مدیران معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان...

جلسه مدیران معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان، با حضور مدیران ستادی و شهرستانها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: در این جلسه با توجه به ابلاغ نحوه اجرای ماده ۱۶ قانون توزیع عادلانه آب از سوی وزیر محترم نیرو  و نیز ضرورت تسریع در روند اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری چاههای آب کشاورزی براساس دستورالعمل ابلاغی، ضمن تاکید بر استفاده از نتایج آماربرداری سراسری اخیر  منابع و مصارف آب استان مقرر گردید در انتخاب چاههای مشمول کنترل کشت، با استفاده از فهرست چاههای بازدید شده در طی ۵ سال اخیر و نیز مبانی احصاء شده در سال ۹۸ برای انتخاب چاههای کنترل کشت ،  چاههایی که وضعیت بهره برداری آنها نامشخص می باشند و یا دارای سابقه اضافه برداشت فاحش و آبخوان خواری در سنوات گذشته بوده اند بعنوان اولویت کنترل کشت تابستان ۹۹ لحاظ شوند.

مهندس حسین دهقان عنوان کرد:  در بند ج تبصره 8  قانون بودجه 1399 برای نصب کنتورهای هوشمند حجمی بر روی چاههای آب کشاورزی ظرفیت قانونی مناسب برای مشارکت مالی غیردولتی گنجانده شده است و نظر به تفاهم نامه منعقده بین شرکت مدیریت منابع آب ایران و بانک کشاورزی مقرر شد طی جلساتی مستقل با بانک کشاورزی و شرکت های کنتور ساز زمینه اجرای بند قانونی مذکور در استان فراهم شود، همچنین برای امکان سنجی استفاده از تسهیلات طرحهای آب و خاک و نیز طرحهای توسعه کشاورزی در تهیه و نصب کنتورهای هوشمند حجمی بعنوان یک موضوع در جلسه کمیته مشترک مصرف بهینه آب کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات