ارائه پیشنهاد در خصوص، بازنگری مبـحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان

ارائه پیشنهاد در خصوص، بازنگری مبـحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان

با استناد به نامه شماره ۵۶۵۴-۱۱-۹۹ مورخ ۰۸/۰۴/۹۹، دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان، مبنی بر بازنگری مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان،مهندسین عزیز نظرات و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری دوشنبه ۳۰تیــرماه ۹۹ به واحد روابط عمومی سازمان ارائه نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات