جلسات بررسی عملکرد واحدهای مختلف شرکت آب منطقه ای یزد در ۶ ماه دوم...

جلسات بررسی عملکرد واحدهای مختلف شرکت آب منطقه ای اعم از مدیریت قراردادها، مدیریت حقوقی، معاونت طرح و توسعه، مدیریت روابط عمومی و گروه بازرسی و مدیریت عملکرد برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات